THẺ THANH VIÊN HỢP TÁC TRIỂN LÃM "TÁC HẠI CỦA MA TUÝ"

 

ƯU ĐÃI CHỦ THẺ:

- Thẻ được giảm 25% giá vé trên bảng giá niêm yết cho HSSV của CINESTAR HAI BÀTRƯNG.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG:

- Thẻ chỉ áp dụng với chủ thẻ, 01 vé, 01 suất chiếu tại Cinestar Hai Bà Trưng và Cinestar Sinh Viên.

- Thẻ này sử dụng trước khi giao dịch tại CINESTAR.

- Thẻ này là sản phẩm của CINESTAR không được chuyển nhượng.

- Xin vui lòng hoàn trả công ty CINESTAR thẻ này trong trường hợp không sử dụng hoặc nhặt được.

- CINESTAR bảo lưu quyền cung cấp  dịch vụ và quyền thay đổi điều kiện nội dung chương trình ưu đãi mà không cần báo phải thông báo trước

- Tham khảo chi tiết điều khoản tại website của chúng tôi:.

https//:cinestar.com.vn