Membership Terms & Conditions

Thẻ C’VIP:

-        Được cấp cho thành viên C’Friend khi tích lũy được ít nhất 10,000 điểm.

-        Được tích lũy điểm theo giá trị mua hàng hóa dịch vụ như sau.

-        Được giảm 15% trực tiếp trên giá trị hóa đơn bắp nước khi mua tại quầy.

-        Có cơ hội nhận vé tham gia Lễ Ra Mắt Phim và các chương trình khuyến mãi khác của Cinestar.